Hjelp oss å utvikle norsk politikk – send inn ditt innspill til programprosessen frem mot 2017

På landsmøtet i 2017 skal Fremskrittspartiet vedta nytt program for stortingsvalgperioden 2017 – 2021. I takt med nye samfunnsutfordringer og at partiet gjennomfører god FrP-politikk hver eneste dag, er det tid for en grundig gjennomgang av partiets program.

Har du innspill på saker, muligheter og utfordringer som Fremskrittspartiet bør ta tak i? Da håper vi du vil bidra med innspill ved å fylle ut skjemaet under.

Din Mening

Ditt innspill vil bli vurdert og drøftet i forbindelse med at partiets programkomite behandler innstilling til nytt program. Programkomiteen ble valgt på partiets landsmøte 22. – 24. april 2016, og mottar gjerne innspill løpende.

Takk for ditt bidrag.

{{opinion.Message}}

Har du spørsmål eller kommentarer kan disse rettes til spesialrådgiver Helge Fossum // hef@frp.no